Sida 1 av 1

Nu skall lokhjulen bort - och det sista av smalspåret

Postat: sön 26 jan 2020, 17:51
av Vagnverkstaden
Mina lager av lokhjul har krympt, men fortfarande finns en del kvar. Därför säljer jag alla lokhjul och löphjul som nu
finns på lag er med 50% rabatt!
Alla hjul kan fås i spårvidderna 9mm, 10,5mm, 12,0mm, 12.7mm samt 16.5. Dock är antalet lokaxlar för smalspår begränsat!
Även en del vagnshjul säljs ut!

Smalspåriga byggsatser är också i princip slut, em några enstaka finns kvar!

Lista på lokhjul och kvarvarande vagnsbyggsatser får du genom att kontakta mig på info@vagnverkstaden.eu

Vagnverkstade
Göran N